stornellata popolare

 

 

 

Cummara cummareddra,e piate stu cori che notte e iorno suspira e pensa sulu a tia  E quannu nun ti viu mi vena  di pazziá pirchì a vita mia si sulamente tu. Cummara mia cummara è amuri ca io sentu e nuddra fimmina a cunfruntu è beddra quantu tia.Alla funtana aspettu ca tu veni, pi ti linchj di pizzichi e di vasi. Cummara cummariella,a notta scinna presto e sutta a ra finesta mi mintu pì cantà l’amuri mio che é ranni  da fa spagná li Santi che dintá a chjesa pregano e guardanu a nui dui.Cummara cummarella e scetate nu poco io vogghii sulu a tia e a tia io mi pijo.